Social

Jeg er ny Glemt password

  • Da
  • En
Hands

Vær venlig at logge ind først

For at sikre, at alle anbefalinger er korrekte, beder vi dig om at logge ind før du kan skrive din anbefaling.

Modtag vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og rabatter på behandlinger


Brugerbetingelser

 

Brugerbetingelser for MyBestTreat.com og MyBestTreat.dk

 
Tak fordi du har valgt at lade dig registrere, som bruger på www.mybesttreat.dk.
 
Dette netsted er til for mennesker, som ønsker at hjælpe hinanden med at finde de bedste behandlere. Vi håber, at du her vil dele dine gode erfaringer, og derved hjælpe andre i samme situation videre i deres søgen efter at finde den rette hjælp.
 
Vi ønsker at beskytte alle vores brugere - både behandlere og alle jer som modtager behandling.
Derfor har vi nogle brugerbetingelser, som vi beder dig være opmærksomme på og acceptere ved din underskrift (i form af din afkrydsning) nedenfor:
 
Vigtig information:
 
Et erfaringsudveklingssted for voksne:
Vi ønsker, at debatten er for og mellem voksne, og det er derfor en betingelse, at du, ved registrering på vores hjemmeside, er fyldt 18 år og i øvrigt er myndig.
 
Oplysningerne som findes på sitet er udtryk for brugernes oplevelser:
Vi påtager os intet ansvar for rigtigheden af de tilgængelige oplysninger, og vi foretager stikprøvekontrol og prøver så vidt muligt at sikre at alle oplysninger på sitet er korrekte, men kan ikke fortage en generel kontrol af oplysningerne. Dette gælder både for de erfaringer med behandlinger som brugerne deler på sitet, men også for de behandlinger, som behandlere selv har beskrevet på siden.
 
Oplysningerne er således udelukkende et udtryk for den enkelte brugers/behandlers holdning, og vi har intet ansvar i den forbindelse. En brugers mening om en behandler, eller en behandlers udtryk for, hvilke behandlinger, som kan være gavnlige i særlige situationer, er således heller ikke udtryk for vores holdning, men bør udelukkende læses som en individuel opfattelse fra den angivne bruger eller behandler.
 
Vær i øvrigt opmærksom på, at særlige sygdomstilstande kan kræve lægelig behandling, og at denne hjemmeside ikke på nogen måde kan erstatte professionel rådgivning. Start altid med at gå til din praktiserende læge og fortæl om dit problem. Hjemmesiden hverken kan eller skal erstatte din kontakt med din egen læge/behandler, og du kan ikke stille diagnoser eller fastlægge behandling alene ved anvendelse af hjemmesiden.
 
Brugeretik
Alle brugere er forpligtede til at være ærlige og redelige deres anmeldelse og til udelukkende at anmelde behandlere som de selv har prøvet og derfor har egen oplevet erfaring med.
 
Brugere må kun oprette én personlig profil pr person. Behandlere må ikke anmelde sig selv.
 
 
Brugere som har anmeldt en behandler forpligter sig til at være behjælpelig med yderligere råd og vejledning. Dette ved at uddybe deres erfaringer og at vejlede andre brugere, der ønsker at kontakte dem på sitets interne besked-system.
 
 
Vi forbeholder os at slette oplysninger og profiler:
Vi ønsker, at vores hjemmeside stedse indeholder lødig og nyttig information om behandlinger og behandlingsformer, og vi forbeholder os derfor – også uden yderligere forklaring - at slette tekster helt eller delvist.
 
Vi forbeholder os ret til at slette en bruger/behandler-profil, uden at vi af den grund er forpligtede til at oplyse nærmere om baggrunden, som dog kan være begrundet af brud på disse brugerbetingelser, lovgivningen generelt eller chikanøs adfærd el. lignende. Ligeledes forbeholder vi os at udelukke personer fra fremtidig registrering, hvis vi finder grundlag for det, uden at vi i øvrigt skal redegøre for grundlaget for vores beslutning.   
 
Vi vil ikke acceptere racistiske, kønsdiskriminerende, nedladende, chikanøse eller uetiske indlæg, og vil derfor dels opfordre dig til at skrive til os, report@mybesttreat.com hvis du bliver opmærksom på sådant indhold, dels vil vi tilstræbe at slette sådant indhold hurtigst muligt og uden varsel. Uploader du uetisk materiale, må du forvente at blive slettet som bruger.
 
Annoncering af behandlinger eller produkter, som ikke har med sundhed eller behandling at gøre, vil blive fjernet.
 
Kvaksalveri
Sitet har som intention at repræsentere og promote de bedste behandlere og kun de bedste erfaringer hører hjemme på sitet. Vi vil gøre alt for at sikre kvaliteten af brugernes anbefalinger og vil løbende føre stikprøve kontrol for at afsløre eventuelle falske brugerprofiler, der kan generere falske anbefalinger.
Kvaksalveri (det at udsætte nogens helbred for påviselig fare) er ulovligt. Hvis du oplever en given behandling som kvaksalveri anbefaler vi at du retter henvendelse til politiet. Vi opfordrer dig herefter til også at underrette os på report@mybesttreat.com så vi kan tage de fornødne forholdsregler.
 
 
Der ikke er nogen garanti for at alle anbefalinger på sitet er valide og vi opfordrer alle brugere til at undersøge oplysningerne yderligere og eventuelt kontakte anbefaleren for at undersøge behandlingen nærmere. Får du mistanke om at en anbefaling er usand eller har grund til at betragte den som misvisende eller decideret urigtig bedes du straks rapportere det til os på report@mybesttreat.com.
 
Brugerne skal også være opmærksomme på, at jo flere gange en behandler er blevet anmeldt des større chance for, at ratingen er et udtryk for mange menneskers holdning, og at den derfor kan betragtes som valid.
 
Midlertidig lukning:
Vi forbeholder os at lukke hjemmesiden, eller visse funktionaliteter på hjemmesiden af tekniske eller andre årsager.
 
Persondataloven – du giver herved dit samtykke til at vi behandler og gemmer dine oplysninger:
Vi ønsker kun at knytte seriøse brugere til www.mybesttreat.dk.
 
Du kan dog oprette din profil under et alias, men vi skal – for at sikre validiteten af profilen og dine oplysninger – kende dine personlige oplysninger, ligesom vi forbeholder os ret til at ip-logge dig, således at vi kan sikre størst mulig sikkerhed.
 
Da du ved din registrering giver os oplysning om dit navn, adresse, emailadresse, og telefonnummer og samtidig giver os oplysninger, som vedrører din helbredsmæssige tilstand accepterer du ved din oprettelse som bruger, at vi gemmer og databehandler sådanne oplysninger. Vi vil ikke videresælge eller på anden vis bruge dine oplysninger til andre formål end de, der fremgår af disse brugerbetingelser, og de intentioner, som er angivet på siden som sådan.
 
[Vi anbefaler generelt, at du bruger et alias, når du opretter dig – der er dog teknisk mulighed for, at du bliver adviseret, når en bruger har kommenteret din anbefaling eller har behov for yderligere råd og vejledning. Dette sker ved at du får tilsendt en besked i din personlige in-boks under din profil på sitet. Vi oplyser ikke din email-adresse til andre, med mindre du giver os lov til det.]
 
Er du behandler og opretter du dig på www.mybesttreat.dk gælder samme forhold, nemlig at vi gemmer og databehandler oplysning om navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse oplysninger vil i sagens natur blive offentliggjort på vores hjemmeside, så brugere kan kontakte dig. Ved at acceptere disse brugerbetingelser giver du således samtykke til vores databehandling af oplysningerne.
 
Sikkerhed:
Når du registrerer dig som bruger af vores hjemmeside vil du få tilsendt et aktiverings link som du skal bruge første gang du logger ind. Dette for at sikre at alle emailadresser og brugerprofiler er ægte og for at undgå falske profiler og falske anmeldelser. Det første du skal gøre når du har klikket på dette aktiviserings link er at vælge en kode, som du skal bruge, når du igen logger ind, eller når du ønsker at ændre, fjerne eller evt. opdatere en anbefaling du har lagt ud på siden. Vi anbefaler, at du vælger en kode som ikke let kan brydes – brug gerne min. 8 karakterer (tal og/eller bogstaver). Så er du bedst sikret mod uvedkommende adgang til din konto hos os.
 
Vores transmissioner af oplysninger sker efter de gældende normer for transmission af oplysninger, men vi kan ikke garantere, at oplysninger utilsigtet tilgår tredjemænd, f.eks. som følge af ulovlig tilgang til vores systemer, eller på grund af fejl, eller forstyrrelser i driften m.v. Vi påtager os intet ansvar i så henseende.
 
I det omfang der sker betalingstransmissioner via hjemmesiden sker de via krypterede linjer, og i øvrigt i overensstemmelse med de gældende standarder på området.
 
Måtte du af en eller anden grund ønske, at slette din brugerprofil kan du blot gøre det selv, eller evt. rette henvendelse til ann@mybesttreat.com, som så foranlediger det videre fornødne.
 
Immaterielle rettigheder til materiale, som er lagt ud på siden:
Når du lægger din anbefaling ud på vores hjemmeside, indestår du for, at vi ikke derved krænker tredjemands rettigheder, og at din historie er en sandfærdig egenoplevelse af et behandlingsforløb og/eller sygdomsforløb. Vi forbeholder os ret til at gøre erstatningskrav gældende overfor dig, hvis dine handlinger på www.mybesttreat.dk medfører, at der – uanset formen - rejses krav mod os.
 
Du er forpligtet til kun at lægge materiale ud på hjemmesiden som du selv har rettighederne til og accepterer herved at have overdraget alle og enhver rettighed til uploaded tekst, billedmateriale (fotos, videoer), og data til os. Dette gælder også for indholdet i blogs og i vores diskussionsforum. 
 
Alle informationer som er tilgængelige på www.mybesttreat.dk tilhører MyBestTreat.com og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke bruges, kopieres, distribueres, sælges eller på anden vis udnyttes af andre end MyBestTreat.com.
 
Ansvarsbegræsning:
Vi påtager os intet ansvar – hverken direkte eller indirekte - for de virkninger, som brugen af information på www.mybesttreat.dk eller www.mybesttreat.com måtte føre til.
 
 
Ved at klikke nedenfor accepterer du at opfylde alle nævnte kriterier, og at give accept til de beskrevne processer, samt at ville leve op til de forudsætninger, som vi har foreskrevet for anvendelse af vores hjemmeside.
 
Har du valgt ikke at lade dig registrere som bruger af vores hjemmeside, skal du alligevel være opmærksom på de begrænsninger, intentioner og betingelser som fremgår ovenfor (med de relevante tilpasninger), og som også gælder for dit brug af siden – uanset om du er registreret bruger eller ej.